Privacy statement

Villa Petalouda, gevestigd op Paleros (Griekenland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Villa Petalouda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?
  • Villa Petalouda verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  • Villa Petalouda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van uw persoonsgegevens:
  • Wij bewaren uw gegevens totdat de dienst is geleverd, dit geeft ons de mogelijkheid uw vragen per mail of telefonisch te beantwoorden. Villa Petalouda verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@villa-petalouda-paleros.com.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons reeds eerder genoemde mailadres.

Contactgegevens: